Kindabilds online registrering för nya medlemmar stängs tills vidare, men... Läs mer...

 

 

Kindabild skapas av och för kindaborna. Bli medlem och hjälp oss att identifiera alla bilder via vårt enkla kommentarsystem under varje bild i bilddatabasen.

2014-06-11
Drygt 13 200 nya bilder och baksides-lappar är nu tillgängliga i vår databas.

Denna utgivning innehåller huvudsakligen porträttbilder. Största delen av bilderna är från Erik Falks samling, (nästan allt vi har från 1930-talet) förutom en enda låda, den allra sista (1917) från Adolf Stahres samling.
Läs mer...

2007-04-28
Hur ska man kommentera bilder och lappar? - Läs mer
...
I samarbete med

Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening

(C) Copyright: Kindabild 2014

Juridik
Vi respekterar rådande lagstiftning som finns att beakta i samband med Kindabild.

De personuppgifter som publiceras genom Kindabild har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst (10 § f PUL).
Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på hemsidan kan genom sitt tolkningsföreträde bli struken efter kontakt med någon av Kisa-Västra Eneby Hembygdsförenings styrelsemedlemmar eller webmaster@kindabild.se