Kindabilds Bilddatabas

Kategori Album Filer
Emilia JohanssonVerksam 1880- talet och framåt.
Emilia Kristina Wilhelmina Johansson (1842-1918), som på 1880- talet flyttade till Kisa från Nykil och startade fotoateljé, vid Kärleksstigen i Kisa. Hon fotograferade mycket från arbetslivet och händelser i både vardag och fest, samt porträtt. Emilia Johanssons samling slängdes på en soptipp på 1970- talet. Vi har ett fåtal bilder från Emilia, men inga negativ. Om ni har bilder från Emilia hör av er.
Foto: Kinda Lokalhist. Arkiv.
1 4
Adolf Stahres SamlingVerksam 1904-1923
Adolf Wilhelm Stahre (1877-1957), som kom från Kisa, etablerade sig Dec 1903. Under hans tid flyttades affären till Starebo vid Grönedegatan i Kisa. Det huvudsakliga materialet efter honom består av porträttbilder från ateljémiljö.
Inskanningsarbetet med Adolf Stahres bildsamling är nu slutfört.229 14,268
Axel Ramstedts SamlingBilder från senare hälften av 1910-talet och fram till början av 1930-talet.
Axel Ramstedt (1892-1972) föddes i Tidersrum och flyttade till Kisa 1909. I över 50 år var han verksam som skräddare och hade ett eget skrädderi i Kisa. Verksamheten startade i Korpklev 1918 och flyttade till Kisa 1928. Han var oerhört samhällsengagerad och hade flera olika uppdrag inom både kommun och föreningsliv. I sin ungdom var han mycket flitig med att fotografera händelser inom familjen och alla nöjen och glada upptåg bland sina vänner. En tidsdokumentation vi nu har glädjen att kunna ta del av här på Kindabild.
69 2,272
Eric Falks SamlingVerksam 1923-1955
Eric Conrad Falk (1894-1981), som ursprungligen kom från Dalarna, påbörjade sin fotografiska verksamhet i Kisa i början av 1920-talet. Hans arbete består dels av porträtt och dels av landskapsbilder, som det också producerades vykort av. Inskanningsarbetet med Eric Falk bildsamling pågår.

364 28,160
Lars Petterssons SamlingVerksam 1955-2000
Lars Pettersson (1937-2001) är den sista i raden av de fotografer, som finns representerade i samlingen. Han tog, tillsammans med kompanjonen Sven-Ove Svensson (1933-1974), över verksamheten 1955. I början av 1960-talet flyttades verksamheten till Storgatan 34, där Lars fr.o.m. 1972 själv drev rörelsen fram till år 2000.
(C) Copyright: Kindabild 2005-2014
1,058 43,017
87,721 filer i 1,726 album och 98 kategorier med 11,472 kommentarer visade 2,967,262 gånger