Ordningsregler för Kindabild

Uppdaterade nov 2008

Dessa ordningsregler syftar till att skapa trivsel och ordning på Kindabild. Följer vi dem minskar också administratörens arbete. Tack för att du tar dig tid att läsa igenom reglerna!

Generalklausul

Tänk på att visa tillbörlig hänsyn mot de avlidna och deras anhöriga. Grundregeln är att ju närmare vår egen tid uppgifterna kommer, desto större hänsyn kring både frågor och svar. Undvik därför onödiga diskussioner om dödsorsak, utomäktenskaplig börd, skilsmässor osv. Tänk på att även tillsynes oskyldiga frågor kan innehålla känslig eller för nu levande personer kränkande information.

Hänsyn innebär att släktforskarens intresse av att veta inte alltid går först. Även om uppgifter är offentliga hos skattemyndigheten så är det inte alltid lämpligt att publicera dem på Kindabild. Adress - och telefonuppgifter till andra ska inte heller lämnas ut, om inte särskilt tillstånd har inhämtats.

Presentera dig!


Ange ditt riktiga för- och efternamn som medlem.

 

Källhänvisningar!


När du lämnar uppgifter på Kindabild ska du alltid ange varifrån du har fått dina uppgifter. Du ska med andra ord göra källhänvisningar. Detta är en mycket viktig princip i all historisk forskning, som gäller både när du skriver efterlysningar och när du besvarar dem. Det är inte svårt – men däremot oerhört viktigt! Så här kan källhänvisningar utformas:

·        Enligt muntlig uppgift från min mormor var hennes far...

·        I födelseboken står att hennes föräldrar hette... Erik Hammarlund uppger på sin webbplats (www...) att hon arbetade som...

·        I Kåkinds härads dombok 12 mars 1723, mål nr 32, finns...


Komplettera gärna med volymbeteckning (t.ex. Karleby AI:13). Däremot bör du inte använda GID-nummer, mikrokortsnummer eller mikrofilmsnummer som källhänvisningar.

Var alltid artig och vänlig!


Oförskämdheter, förolämpningar och personangrepp hör inte hemma på Kindabild. Även om du inte delar en skribents åsikter och idéer ska du alltid visa hänsyn och respekt. På så vis skapar vi en trevlig atmosfär på Kindabild. Inlägg som bryter mot Kindabilds nätetikett, eller där skribenten på annat sätt allvarligt missköter sig, kommer att tas bort av administratören.

Reklam


På Kindabild råder restriktivitet när det gäller reklam, både för varor, tjänster och för webbadresser. Det betyder att i princip alla webbadresser, förutom till föreningar, arkiv eller bibliotek, som blir omnämnda kan komma att raderas. Detta gäller naturligtvis inte adresser som omnämns under ämnet Länktips, där vi tvärtom vill se reklam för webbsidor. Det är dock inte tillåtet att upprepade gånger göra reklam för samma webbsida. Det möter heller inga hinder att omnämna webbadresser i relevanta sammanhang, av typen: ”Boken du sökte hittade jag i Libris-katalogen (www.libris.kb.se)...” eller ”Uppgifterna är hämtade ur PLF:s databas (se http://come.to/plf)”.

Upphovsrätt


Allt innehåll på Kindabild skyddas av upphovsrättslagen och får inte mångfaldigas eller spridas utan tillstånd från den person som skrivit inlägget och från utgivaren, Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening. För att inga missförstånd ska uppstå bör alltid skriftliga tillstånd inhämtas. Sedvanlig citaträtt gäller däremot.

Inlägg som kan vara brottsliga


Om du upptäcker inlägg på Kindabild som kan utgöra brott mot de lagar och bestämmelser som finns rörande uppvigling, hets mot folkgrupp eller olaga våldsskildringar ber vi dig omedelbart ta kontakt med oss. Detsamma gäller om något inlägg på Kindabild kan tänkas göra intrång på andras upphovsrätt eller över huvud taget kan uppfattas som stötande eller kränkande.

På Kindabild förekommer inte någon förhandskontroll. Kindabild förbehåller sig däremot rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information, som enligt kindabilds bedömning står i strid med svensk lag och/eller med dessa ordningsregler.