Frågor & Svar

FAQ
 
Fråga:
Vad betyder siffrorna i nedre vänstra menyn?
Svar:
Fotografen numrerade och förvarade negativen som var av glas i lådor med ca trettio små eller femton stora negativ i varje. De stora siffrorna är årtalet när bilderna togs och de mindre siffrorna 4491 - 4520 är de numrerade negativen i varje låda. 
 
Fråga:
Om man tittar på nummerordningen verkar det saknas lådor, är det så?
Svar:
Negativlådorna förvaras för närvarande osorterade i en källare och har ej behandlats i kronologisk ordning. Därför finns ännu en del glapp i nummerordningen.
 
Fråga:
Hur stort är fotoarkivet dvs. hur många negativ finns?
Svar:
Ingen vet riktigt ännu, men ryktet säger 50,000 - 100, 000.
 
Fråga:
Från vilket år är de första bilderna?
Svar:
De äldsta bilderna i vårt nätarkiv är (än så länge) från 1904 av Adolf Stahre. Enligt historiska document startade Adolf Stahre sin fotoateljé den 1 december 1903.
 
Fråga:
Är bilderna scannade från vanliga foton eller direkt från negativen?
Svar:
Alla bilderna är scannade från negativ.
 
Fråga:
Fick man alltså inte behålla negativen till sina foton?
Svar:
Nej och vilken tur för oss!
 
Fråga:
I vilken upplösning är bilderna scannade?
Svar:
Bilderna är scannade i 400 punkter per tum (DPI).
 
Fråga:
Har bildernas storlek förändrats för att anpassas till internet eller är detta originalstorleken?
Svar:
Bilderna har anpassats och förminskats för att kunna ses på internet.
 
Fråga:
Hur stort är ett glasnegativ?
Svar:
Maxstorleken är 18x24 cm. De flesta är 6x8 cm eller 12x16 cm men några är 18x24cm .
 
Fråga:
Vad menas med bak?
Svar:
Bak betyder baksidan av varje foto där information om negativet har skrivits. 
 
Fråga:
Hur kan ni vara säkra på att rätt lapp hör ihop med rätt negativ?
Svar:
Varje lapp är limmad på respektive negativ.
 
Fråga:
Är namnet på baksideslappen namnet på den avbildade personen?
Svar:
Ja oftast men inte alltid.
 
Fråga:
Vad är skillnaden mellan fotogalleriet i vänstra menyn och databasen?
Svar:
Fotogalleriet kom till först. Där får man snabbt en bra översikt över lådornas innehåll och med varje bilds fram- och baksida samtidigt. Nackdelen är att komletterande uppgifter inte kan läggas in. Därför kom databasen till, eftersom den kan hantera detaljerad information och fortlöpande information. Tanken är att man där kan söka och lämna uppgifter, så att databasen efter hand blir alltmer komplett.
 
Fråga:
Varför finns det inga uppgifter i databasen?
Svar:

Innan ett foto hamnar i detta fotoarkiv bearbetas det på följande sätt:

-  Först måste negativet rengöras.

-  Sedan blir det inscannat.

-  Därefter justeras ljusstyrkan.

Slutligen bearbetas det för att anpassas till internet. Att bild för bild göra detta arbete med fotoarkivets ca 50.000 - 100.000 bilder tar följaktligen sin rundliga tid. Därför skulle det vara alltför tidskrävande att dessutom försöka tyda baksidestexten med fotografens inte alltid så lättlästa handstil. Här kommer alltså den intresserade, engagerade och kunniga allmänheten in som en värdefull och ovärderlig hjälp. Någon är kanske duktig på att tyda gammeldags handstilar, någon kanske känner till personen/personerna i fråga och kan bidra med lite intressant information av allmänt intresse. På detta vis, med alla dessa olika bidrag, blir databasen alltmer komplett och intressant och därmed ett ovärderligt källmaterial för alla släktforskare.
 
Fråga:
Hur ser glasnegativen och deras lådor ut?
Svar:

Var så god, se själv!

 
Fråga:

Vad menas med detta?

 
Svar:
Först och främst, på den tiden så var det inte ovanligt att fotografera avlidna människor i öppna kistor, det kan tyckas vara makabert idag men så var det då... med respekt för efterlevande familjemedlemmar har vi bestämt att inte visa dessa bilder i vårt nätarkiv.
 
Fråga:

Är denna lapp från samlingen ?

 
Svar:
Nej, på grund av systemet med lapp och bild, lapp och bild osv. är dessa tomma lappar skapade dels för att förtydliga att tillhörande bildinformation saknas, dels för att bibehålla ordningen på alla bilder och lappar så att systemet inte rubbas.
 
Fråga:
I några filer står det Z och i andra HD och HDx . Vad betyder det?
Svar:

Något som är väldigt frustrerande när man tittar på gamla foton på internet är fotots storlek. Man kan ibland helt enkelt inte komma tillräckligt nära för att se detaljer eller identifiera vem eller vad det är på fotot. Vi beslöt därför att göra något åt detta problem på följande vis:


Z= Inzoomad närbild på del av originalfotot
Z i slutet av ett filnamn betyder att denna fil är en separat inzoomad del av originalbilden (400 d.p.i.(dots per inch)= punkter per tum). En del foton togs på ett avstånd som gör att vissa intressanta delar av bilden blir omöjliga att urskilja. För att kompensera detta har vi zoomat in på dessa detaljer så att de kan studeras separat. (I detta fall krävs ingen omscanning.)


HD=(Hög upplösning) Omscanning med högre upplösning av del från originalfotot.
HD betyder alltså att filen har blivit omscannad med en högre upplösning, d.v.s. mer än 400 dpi. Exempel på upplösningar jag använt är 800 dpi, 1200 dpi eller 2400 dpi . Valet av upplösning beror på originalnegativets storlek och på avståndet mellan kamera och objekt. Vi kan kalla den här filen för ett mellanliggande original, eftersom det används för att göra vidare inzoomningar på intressanta delmotiv. Förvirrande? Läs vidare om HDx så kanske det blir tydligare!


HDx= extra bilder skapade genom inzoomning av del eller delar av HD-bild
Tack vare HD-bilden, med sin högre upplösning, kan man nu gå in djupare i bilden och skapa en mångfald av nya delmotiv, vilka tidigare var omöjliga att urskilja på fotot. Många exempel på detta kan man finna i (botton vänster meny av stahres samlingen inder rubrik Ej nr Ej lapp) 0010 - 0015, 0016 - 0027 t.o.m.44.

 
Fråga:
När jag klickar på ett årtal i databasen, dyker det upp en massa små foton under respektive serienummer och när jag sedan klickar på ett speciellt foto i tro att det skall förstoras, får jag i stället ytterligare en massa små foton.
Svar:
Fotografierna du ser när du klickar på ett årtal är slumpvis utvalda från den låda eller albumserie som du just klickade på. Om du bläddrar igenom albumet kommer du eventuellt att finna fotot.
 
Fråga:
Jag har många foton i min privata samling och skulle vilja skänka dem till arkivet. Hur gör jag då?
Svar:

- Kolla först att de inte redan finns i arkivet.
- Om de inte gör det scanna fotografierna i Färg 400 dpi.
- Spara dem alla utan komprimering som *. Tiff (format för fotofiler)
- E-posta dem inte!
- Posta inte original
- Bränn dem i stället på CD eller DVD
- Bifoga all information du har om varje foto
- Berätta vem du är
- Kontakta någon i administrationen eller skicka direkt till:


Kindabild
Kisa Västra Eneby Hembygdsförening
590 40 Kisa


Vi kan inte lova att fotografierna kommer med i arkivet. De kommer dock att arkiveras för framtida bruk.

 
Fråga:
Vad är en cookie?
Svar:

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kindabild använder cookies för att lagra information på din dator. Dessa cookies fungerar enbart för att webbplatsen ska fungera och se bra ut för dig som användare. E-postadressen du anger är enbart till för att skicka detaljer om registreringen

 
Fråga:
Hur man förhindrar Cookies?
Svar:
Om du använder Internet Explorer gör du så här:
Gå in under Verktyg: Internet-alternativ, fliken
Säkerhet och klicka på Anpassad nivå.
Om du använder Netscape gör du så här:
Gå in under Redigera: Inställningar och klicka på
Avancerat. Där kan du, under fliken Cookies, välja säkerhetsnivå.

(C) Copyright: Kindabild 2008